Site ul oficial al primariei

Despre

Oarja este o comună în județul Argeș, România, formată din satele Ceaușești și Oarja (reședința).
Comuna se află în centrul județului, pe malurile Neajlovului și pe cursul superior al râului Mozacu. Este străbătută de șoseaua județeană DJ 503, care o leagă spre nord de Căteasca și spre sud de Rociu.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Stanislăvești, făcea parte din plasa Gălășești a județului Argeș și era formată din satele Catanele, Ceaușești, Lacu – Orjea și Stanislăvești, având în total 1405 locuitori. În comună funcționau patru biserici (una în fiecare sat) și o școală mixtă. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna cu numele actual de Oarja, având 2826 de locuitori în satele Ceaușești, Oarja-Stanislăvești și Ștefănești. În 1931, comuna avea în alcătuire satele Catanele, Ceaușești, Oarja și Stanislăvești.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Pitești din regiunea Argeș. În 1968, a revenit la județul Argeș, reînființat; tot atunci, satul Stanislăvești a fost desființat și comasat cu satul Oarja.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Oarja se ridică la 2.948 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.888 de locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români (94,98%), cu o minoritate de romi (2,85%). Pentru 2,17% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (88,47%), cu o minoritate de penticostali (8,24%). Pentru 2,17% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.